Termékek Menü
0

Vásárlási feltételek

Mosolygos.hu
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Silko&Co.Kft Korlátolt Felelősségű Társaság (telephelye: 1165 Budapest, Margit u. 114. 29. ép. 111 iroda, cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám, Fővárosi Bíróság mint cégbíróság Cg. 01-09-888534, adószáma: 14092381-2-42, elérhetőségek: hello@mosolygoviz.hu, +36 70/933-1840  (a továbbiakban: Szolgáltató), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Megrendelő vagy Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Tárhely szolgáltató elérhetőségei:
ShopRenter.hu Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
+36-1/234-5012
info@shoprenter.hu
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mosolygos.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: MosolygóShop Online áruház) keresztül történik. A Silko&Co. Kft. Online áruházban történő vásárlást  a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig - az addig megkötött szerződések esetében - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza.  A 2014. június 13. napjától  fogyasztóval (a továbbiakban: Fogyasztó) megkötött szerződésekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja és jelen ÁFSZ szerint is Fogyasztónak csak természetes személy minősülhet.

1.2. A Silko&Co.Kft. Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3. A Silko&Co. Kft. Online áruházszolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A jóváhagyás a rendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. A megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően érvényes. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.  A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt, de nem aláírt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követ ő 5 évig őrzi,  utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

1.5. Ügyfélszolgálat: Silko&Co.Kft  ( egyben  áru visszaküldési cím is )
 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1165 Budapest, Margit u. 114. 29. ép. 111 iroda 
 • Telefon: +3670/933-1840
 • Internet cím: http://www.mosolygos.hu
 • E-mail: hello@mosolygoviz.hu
 
2. Regisztráció
 
2.1. A  www.mosolygos.hu webáruház oldalai regisztráció nélkül, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető.
Az első vásárlás előtt Önnek nem kell minden esetben regisztrálnia. Amennyiben regisztrál írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges
A regisztrációval Ön automatikusan elfogadja jelen üzletszabályzatunkat. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.
 
A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.
 
2.2.A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját adatok menüpontban van ehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van, lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: „Beérkezett”).
 
 
3. Megrendelés és annak menete ismertetése 
 
3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait az adott termék leírása rögzíti. 
 
3.2. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 
3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történ ő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A leírtak alapján, így példálul az Ügyfél által tévesen kitöltött megrendelés miatt átutalt többlet összeget a Szolgáltató a mindenkor hatályos visszautalási díj mértékével csökkentve utalja vissza az Ügyfél részére.
 
3.5.Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés nem utal a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre.  
 
3.6.Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 
3.7. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a "Mennyiség" oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a "Módosítom a darabszámot" gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az "X" "Kiveszem" gombot, majd ezt követően a felugró ablakban az "OK" gombot.
A rendelés során a fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább képet de még nem véglegesítette a megrendelést úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a fogyasztó már módosítás el tudja végezni.

3.8. A megrendelés feldolgozása: A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-12 óráig történik. Természetesen a vásárlók 0-24 óráig leadhatják megrendelésüket, mely a következő munkanapon kerül feldolgozásra. 
 
3.9. A megrendelés teljesítése: A munkanapokon 12 óráig leadott rendeléseket még aznap összekészítjük és átadjuk a futárszolgálat részére. Ezeket a rendeléseket akár másnap (kizárólag munkanapon) házhozszállítja a futárszolgálat. Csomagpontra történő rendelés esetén Budapesten akár másnap, vidéken kb 2 napon belül átvehető a termék.
A 12 óra után leadott, vagy munkaszüneti napon leadott megrendelések teljesítését a következő munkanapon kezdjük meg.
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
 
A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre.  A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.
 
4.2. Fizetési módok 
 
Utánvétel: Utánvétes fizetés esetén a csomag díja az átvételkor fizetendő közvetlenül a futárnak.

Előre utalás: lehetőség van az előre utalásra, bankszámlaszámunk : OTP:‎ 11704007-‎21073829. Előre utalás esetén, a csomag átadása a teljes összeg beérkezése után történik meg.
Amennyiben azonban téves utalás történik, akkor visszautalást csak úgy tudunk vállalni, ha az utalás költségét, azaz 180 Ft-ot az ügyfél fizeti.
 
Online bankkártyás fizetés:
OTP Bank
Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
 
Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:
Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)
 
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
 

MasterCard (dombornyomott)
Visa (dombornyomott)
American Express (dombornyomott)
Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!
Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.
 
Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.
 
Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.
 
4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. A vállalt szállítási határidő a megrendelés leadásától függően 1-3 munkanap.
Figyelem: a futárszolgálat által történő kiszállítás esetén az üzemeltető Silko&Co Kft elhárít minden nemű kártérítési igényt, amely a futárszolgálat általi késedelmes, ill. meghiúsult kiszállításból ered.
 
4.4. A megrendelt termékek személyes átvételére 2015. augusztus 1-től nincs lehetőség.
 
4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.6. A Megrendelő köteles a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltatóval leegyeztetett időben. Sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza és a következő költségeket meghiúsulási kötbérként az Ügyfél részére kiszámlázza: 5000 Ft+Áfa Amely összeg tartalmazza :  

 1. Futárszolgálat díjszabás szerinti költség. 
 2. Csomagolási költség.
 3. Kiszállítási költség.
 4. Visszaszállítási költéség.
 5. áru kicsomagolási költsége.
 6. Áru visszavételézésnek a költsége 
 7. Egyéb kezelési költség

A fenti költség, mint meghiúsulási kötbér  abban az esetben is a Megrendelőt terheli, amikor Silko&Co Kft ajánlata alapján a megrendelési érték, ill. adott akciós ajánlatot figyelembe véve a szállítási költséget a Silko & Co. Kft átvállalta) ezek az esetek a http://www.mosolygos.hu/mosolyfutar címen vannak rögzítve.

A kötbér kifizetése: a Silko&Co. Kft a kötbérről számlát küld megrendelőnek(a meghiusulástól számított 3 hónapon belül), amelyet 3 munkanapon belül a számlán szereplő bankszámlára kell a terhelt Megrendelőnek átutalni, vagy postai csekken befizetetni. A levél átvételének a megtagadása, ill. a fizetési határidő lejáratát követően egyszeri felszólítást követőn a követelésünket átadjuk jogi behajtásra követelés kezelő cégnek, amely további behajtási díjat (min :10.000 Ft+Áfa ) jogosult a terhelt Megrendelőre hárítani. Amennyiben a lemondási díj kifizetése a Megrendelő által késedelembe esik, úgy a  Polgári Törvénykönyben meghatározott mértékű  késedelmi kamatot is köteles megfizetni. Ez a meghiúsulási kötbér abban az esetben is a Megrendelőt terheli, amennyiben a futár megpróbálja kézbesíteni a csomagot, de a megrendelő elutasítja annak átvételét, vagy legalább kétszeri telefonos egyeztetés esetén sem sikerül a személyes kapcsolatot felvenni, illetve a megrendelésben a Megrendelő által megadott szállítási címen átadni a csomagot. Amennyiben Megrendelő elutasítja az általa megrendelt termék átvételét a szállítás időpontjában, illetve a fentiek szerint nem sikerül a személyes kapcsolatfelvétel, ezen esetekben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni.
 


5. Elállás joga, gyakorlásának a feltételei, módja, következményei

Az elállási jogról bővebben:

5.1. A 2014. június 12.-ig leadott és visszaigazolt rendelésektől való Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Kormány rendelet tartalmazta. A 2014. június 13.-a után Fogyasztóval kötött szerződések vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet ("Kormány rendelet ") rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.2. A Kormány rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - legkésőbb a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A Fogyasztót az indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Kormány rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Szolgáltató, hogy például nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a fenti jogszabályhelyben leírtak szerint a vállalkozás által nem befolyásolható,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;  különösen, de nem kizárólag ezen termékkörökbe tartoznak: inhalátorok, hőmérők, vízszűrőbetétek,  kapszulás kávé, termoszok …stb ,  ezeket a termékeket felbontás után nem köteles a webáruház visszavenni.
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5.3. A szerződéstől való elállást írásban a hello@mosolygoviz.hu e-mail címre elküldött levélben történhet meg vagy postai úton a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára küldve (1165 Budapest, Margit u. 114. 29.ép. 111 iroda ),vagy telefonon ( fogyasztó által igazolható módon)  egyértelmű nyilatkozat tétellel történhet meg.  A szolgáltató nem rögzíti a telefonos beszélgetéseket.

Ezek alapján javasoljuk az írásban történő elállás nyilatkozat tételt, amely mindkét fél számára egyértelmű és bizonyítható.

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó vagy az ÁSZF 1. számú mellékletében is található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával vagy pedig saját megfogalmazású egyértelmű elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését, megtételét a Fogyasztónak kell igazolnia. Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.

5.4 A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja – az az a megrendelés elküldése -  és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja ! Ez az időszak a  jelen ÁSZF-ben ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint a megrendelés feladását követően addig az időszakig tart, amíg a Szolgáltató a megrendelésen a „futárszolgálatnak átadva” státusz váltást meg nem teszi, amelynek tényéről a webáruház rendszere egy ilyen tartalmú e-mailben értesítést küld a fogyasztó által a rendelés feladásnál,vagy regisztrációban megadott e-mail címére.

Ennek a határidőnek lejáratát követőn a fogyasztó köteles kifizetni, és átvenni a megrendelt terméket amennyiben azt időben és minőségben az előzetesen megkötött szerződében meghatározott módon a szolgáltató a futárszolgálat bevonásával a megrendelő által meghatározott címre leszállítja, és ezzel teljesíti.

A fogyasztó ezen időszakban is köteles egyértelmű nyilatkozat tételre a jogszabályban meghatározott módon.

Nem minősül nyilatkozat tételnek az áru át nem vétele, vagy a futár szolgála felé történő bármilyen módon tett nyilatkozat.

A fogyasztóra vonatkozó kötelezettség -  elállási szándék nyilatkozat tétele nélkül – csomag  át nem vétele esetén a szolgáltató fenntartja a jogát hogy a ÁSZF 4. 6 pontjában meghatározott meghiúsulás esetén a megrendelt termék csomagolásával és futárszolgálatnál felmerült költségeit: meghiúsulási kötbérként a fogyasztónak kiszámlázza és követelje.  

5.4/b Az eladó fenntartja magának a jogot , hogy kizárólag előre fizetéssel ,vagy egyáltalán ne szolgálja ki azon megrendelőt akik nem tarja be a jelen vásárlási feltételekben meghatározottakat,  különös tekintettel a termék átvételével kapcsolatos pontokra, vagy akár trágár vagy fenyegető megnyilvánulást tesz akár a webáruházra vagy az üzemeltetőkre ! 

5.5 A Kormány rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató  nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.1.,5.2., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.6. A termék átvételi időpontja: házhozszállítás esetében a futártól és a GLS pontnál történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

5.7. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére (1165 Budapest, Margit u. 114. 29. ép. 111 iroda).  A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltség nem jelent a Fogyasztó  számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a Fogyasztó által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő  fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező  fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza.

5.8 A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen és az eredeti új állapotába visszajuttatni,  ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás megtagadja a termék visszavételét.  A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. Elállás  esetén termék cserére nincs lehetőség. 

 

A fogyasztó elállási jogával,ill. kötelességével  kapcsolatos információkat itt talál:
http://www.nfh.hu/node/2709#Mely időponttól gyakorolhatjuk elállási jogunkat?


6. Garancia, jótállás, szavatosság


6.1. A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [régi Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § - 311/A. §].

6.2. A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].

6.3  A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt fogyasztói szerződés keretében eladott terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

6.4. A Silko&Co Kft elkötelezett abban, hogy 100%-ban elégedett legyenek az Ügyfeleink a termékeinkkel: ezért minden extra kérés nélkül 24 hónapos általános termék garanciát vállalunk, valamint a törvényben meghatározott, a termék átvételétől számított  14 nap helyett egyedi 30 napig  pénz visszafizetési garanciát vállalunk a LAICA vízszűrő kancsókra és kancsó szettekre (kizárólag a www.mosolygos.hu -n keresztül történt vásárlás esetén) amennyiben valamilyen okból nem lenne elégedett termékünkkel. Egyedi „30 napos megelégedettségi” garanciánk, csak a logóval ellátott termékeinkre (vízszűrő termékekre) érvényes!

6.5. A garancia nem érvényesíthető, ill. utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni abban az esetben, ha kézbesítéskor nem vizsgálta meg a csomagot! Kérjük, kézbesítéskor ezt mindenképpen tegye meg, és az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, illetve hibásan teljesített rendelés  esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a terméket. A garanciális időszak alatt a hibabejelentést írásban email, illetve tértivevényes levél útján (az időpont igazolhatósága miatt) tegye meg az Ügyfélszolgálatunkhoz  címezve.         
 
6.6. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni vagy amennyiben a hiba igényli akkor a gyártó részére elküldeni bevizsgálására.
Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.
 
6.7. Jelen ÁSZF 2.sz. mellékletét képezi a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről (amelynek rendelkezéseit  a 2014. május 15.-e előtt megkötött szerződések esetében kell alkalmazni), és a 19/2014.(IV.29.) NGM rendet (amelynek rendelkezéseit  a 2014. május 15.-e után  megkötött szerződések esetében kell alkalmazni).
Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

6.8. Jelen ÁSZF 3.sz. mellékletét képezi a jótállással, kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos további tájékoztató.
Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

 
7. Egyebek
 
7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.mosolygos.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése ill. és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügy fél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az adatok tárolásának időtartama 5 év.  Az adatok törlését, illetve a hírlevél lemondását e-mailen lehet kérni. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Megrendelő a regisztrációval az adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos Nyilatkozata itt érhet ő el: http://www.mosolygos.hu/adatvedelem
Részletes adatvédelmi tájékoztató pedig innen letölthető >>> Adatvédelmi tájékoztató

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
7.5 Panaszügyintézés: A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.
Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.
Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Silko&Co Kft. 1165 Budapest, Margit utca 114. 29. épület I. emelet I. iroda (Ikarus ipari park)
Telefonszám: +36709331840
Email cím: hello@mosolygoviz.hu

7.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez tárgyalásos  úton nem lehetséges, a  szerződő Felek a jogvita eldöntésére kikötik a XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés). Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.sz. 3.em.310.) és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél. ÁSZF 4. melléklete: Békéltető Testületek 

7.7. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


2017. január 3. kiegészítés:

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/[forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/]

 

 
2014. június 15.